Aansprakelijkheid jeugdcriminaliteit !!!

 • Hyperactief

  Beste mensen, helemaal onderaan in dit stuk staat dat het CDA de aansprakelijkheid voor jongeren (nu 14 jaar) naar 18 wil verhogen, als ouder wordt u straks mocht dit er doorkomen volledig verantwoordelijk voor de schade aangericht door uw kinderen. Ook (staat niet in dit stuk) gaan er stemmen op binnen het CDA om de strafrechtsgrens van jongeren (nu 12 jaar) te verlagen naar 10 jaar. Ik wil over deze problematiek een psychologische discussie opstarten. Waarbij ik wil weten hoe jullie tegen deze voorstellen aankijken en de ouder c.q. jongere psychologisch in deze zien. Ik ben van mening los van het feit dat er altijd ouders bestaan die zelf terecht gewezen moeten worden omdat ze kinderen al dan niet bewust aanzetten tot crimineel gedrag, alles teveel over één kam geschoren wordt met deze ondoordachte voorstellen, omdat kinderen nu eenmaal individuen zijn die ook ZELF keuze's maken.

  Op het moment dat de navelstreng losgeknipt wordt praat je over twee individuen met eigen verantwoordelijkheden, waarbij het kind in het begin als het nog niet onafhankelijk is deze eindverantwoordelijkheid uiteraard nog niet kan dragen. Maar met het verstrijken van de tijd, zal het zelfstandiger beslissingen nemen en met vallen en opstaan waar geen standaard norm voor te bedenken is op naar het volwassen zijn zich steeds verder losmaken van de ouders/ verzorgers. Wanneer (op welke leeftijd) is in jullie ogen een kind psychisch gezien “volwassen” Dus dat je als ouders daar in sommige gevallen geen vat meer op kunt uitoefenen ??? Want dat wordt nu met de aansprakelijkheid opnieuw ter discussie gesteld… Groetjes v Hyperactief

  Jeugdcriminaliteit

  De maatschappij verhardt. Ook de jeugd wordt harder en gewelddadiger. Onderzoek wijst uit dat jeugdcriminaliteit groeit en van karakter verandert. Het aantal geweldsmisdrijven dat door jongeren gepleegd wordt, neemt toe. Het stijgende aandeel van meisjes hierin is verontrustend. We moeten deze ontwikkelingen stoppen. Jeugdige criminelen moeten worden aangepakt op een manier die zin heeft. Het CDA vindt dat alleen een repressieve aanpak van minderjarige criminelen niet voldoende is. Helaas vallen veel jongeren terug in oude gewoonten nadat ze een justitiële jeugdinrichting hebben verlaten. Er moet een combinatie van preventie, repressie en begeleiding van jonge criminelen worden gevonden. Alleen op die manier kan worden voorkomen dat de crimineel opnieuw in de fout gaat.

  Het CDA pleit voor een gecombineerde aanpak van jeugdige criminelen. Jeugddetentie moet worden omgebouwd tot strafrechtelijke sociale opvang. Nu wordt nog vooral gekeken naar de vraag of iemand zijn tijd heeft uitgezeten, maar er moet meer aandacht komen voor de begeleiding van de jongere. Er moet worden gekeken of iemand er aan toe is terug te keren in de maatschappij. Een jongere kan pas terugkeren als hij in een instelling met goed gevolg een bepaald traject van scholing en resocialisatie heeft doorlopen.

  De nadruk ligt dus niet op het straffen, maar op het klaarstomen van de jongere voor terugkeer in de maatschappij. Niet de duur van de straf, maar de tijd die nodig is om een gedragsverandering te verwezenlijken moet centraal staan. Om dat mogelijk te maken, moet het aantal behandelingsplaatsen worden uitgebreid en moet er meer geld komen voor jeugd en jeugdcriminaliteit. De werkwijze van Bureau HALT sluit goed aan bij deze kijk op jeugdcriminaliteit; ‘maatschappelijk verantwoorde’ straffen brengen jonge delinquenten waarden en normen bij, en dat hebben ze nodig.

  Het CDA vindt verder dat:

  - particuliere initiatieven zoals Glen Mills goed zijn om de jeugdcriminaliteit te beteugelen. Jongeren worden daar door andere jongeren gecoached. Er heerst een streng klimaat waarmee geprobeerd wordt de ontspoorde jongeren te wijzen op hun verantwoordelijkheid;

  - er internaten moeten komen waar (probleem)jongeren preventief worden opgevangen;

  - een gezinscoach voor probleemgezinnen en -jongeren verplicht moet worden. Deze gezinscoach ondersteunt het gezin (voor kinderen onder de 12 jaar) en de ontspoorde jongere (voor kinderen boven de 12 jaar) om recidive te voorkomen;

  - ouders van kinderen die toch dreigen af te glijden, deel moeten nemen aan een opvoedcursus, zodat crimineel gedrag bij kinderen jonger dan 12 jaar of een ondertoezichtstellingmaatregel kan worden voorkomen. Deelname aan het programma STOP-reactie van bureau HALT moet worden verplicht;

  - er een goede gegevensuitwisseling tussen betrokken instanties moet zijn. Bestanden met gegevens van risicogevallen dienen aan elkaar gekoppeld te worden. Alleen dan kun je voorkomen dat kinderen afglijden;

  - ouders aansprakelijk moeten worden voor kinderen tot 18 jaar in plaats van tot 14 jaar. Zij moeten schade die is aangericht door hun kinderen vergoeden, zodat de belastingbetaler er niet voor hoeft op te draaien. BRON: http://web.cda.nl/standpunten2.asp?cid=779

 • Sandy

  Een opvoedcursus? Hm…..en wat als je twee kinderen hebt die het prima doen, maar eentje niet?

  Ik heb deze discussie overduidelijk ergens anders gehad, en ik vind het een belachelijk plan. Laten we wel zijn, instellingen worden jongeren ook niet beter. Glen Mills, sja….laat Baal Ellende er een keer meelopen, de kans dat hij verrot gescholden wordt is daar minder dan in Harreveld. Ik heb genoeg van BLATENDE politici, die nergens verstand van hebben. Vandeweek was Meneer in Australie, leuk, naar alle oudjes die ooit verhuisd zijn. NOU EN???? DAT WILDE DIE MENSEN ZELF!!!Voor dat snoepreisje wordt ook zuurbetaald belastinggeld gebruikt he?? Hadden ze ook wat anders voor kunnen doen (want de hoteletjes die meneer ellende bezoekt zijn echt niet goedkoop hoor)

  HALT EN STOP?????? hahahahahahahahaaaa

  Leerstraffen, krijgen ze stellingen>> mag je een fiets stelen?? Antwoord>> neeheee, dat mag niet. Goedzo jongen, je hebt HALT met goed gevolg doorlopen…..DENKT DE WERELD DAT DIE KINDEREN BUITEN CRIMINEEL OOK ACHTERLIJK ZIJN?????? Die weten precies wat ze wel en niet moeten zeggen. Weten zelf wat te zeggen om jou als werker om de vinger te winden.

  Ik zou best eens met politiek aan de gang willen. Nog een goed idee Hyper???

  Blegh, word doodmoe, en misselijk van mensen met hun drie delige pak, en lieve kindjes.

  Welterusten meneer de president!!!!

  Sandy

 • Hyperactief

  Nog even voor de duidelijkheid, deze discussie is niet alleen voor ouders bedoeld, ook voor mensen zonder kinderen, daar het over de psyche gaat, en ook mensen zonder kinderen heel goed mee kunnen denken over hoe ze toen (in de jeugd) zelf waren, wat ze geleerd hadden en wat ze ermee deden, dat laatste daar draait het vaak om, iets goed geleerd hebben wil nog niet zeggen dat het ook zo opgevolgd wordt, daarnaast is iets slecht geleerd hebben ook geen garantie dat het slechte opgevolgd wordt. Groetjes v Hyperactief

 • Sandy

  Overigens, vind ik tot 14 jaar prima. Ik vind als een kind zich los maakt (wat moet) en verder van huis is…..ook meer verantwoording moet hebben. Ik betaal geen boetes voor mijn zoon van 16, mijn zoontje van zes heeft vandeweek te lang geklooid met de handremmen van een ander kind, die heb ik netjes betaald, omdat hij niet wist dat zo snel stuk kon. Nu weet hij dat wel, de volgende keer dat hij weer loopt te klooien met handremmen, word ik boos, en zal hem zeggen dat hij voorlopig niet naar de betaalde speeltuin kan die overdekt is>> er moet immers wat betaald worden wat hij stuk heeft gemaakt, en dan mag hij het best voelen…..dus eigenlijk begint verantwoordin leren, al heel vroeg….

 • Alkien

  In mijn ogen kun je een kind niet altijd achter zijn achterste aan lopen., De schuld bij eem ander leggen kan ook niet, zoals de grote jongens willen.

  Je doet het zo goed mogelijk in de opvoeding, maar als een kind buit je gezichtsveld is kun jij niet zien wat het doet.

  Ik vind dat ouders aansprakelijk zijn tot hun 14e eigenlijk wel best.

  Als je probeert als ouder je kind de goede kant heen te houden.

  Al gaat een kind op een bepaalde leeftijd uitproberen, en heb je er geen zicht meer op dan nog kun je als ouder daar niet op aangesproken worden als zijnde verantwoordelijke. Want iedereen komt op de leeftijs dat ie dingen gaat uitproberen.

  Dan moet dat ook getolereert worden en er geen robotjes van maken die niets meer kunnen.

  Maar zoals het hier in de maatschappij momenteel gaat met de volwassenen, met alle ristricties, chips, pasjes etc. zo gaat het met de kinderen ook. Dossiers die alles bijhouden. Nee, wij leven in een verkapte dictatuur. Een kind mag geen kind meer zijn.

  En als je dan uiteindelijk de rekening een keer gepresenteert krijgt kan ie nog van een ander zijn omdat jou kind daa toevallig een keertje in de buurt was.

  Nee, dacht het toch ff niet.

  Laat een kind kind zijn, met alle ups en downs. Doe zelf je opvoeding zo goed mogelijk.

  Betalen voor alles wat je kind fout doet totaan de volwassen leeftijd vind ik veel te ver gaan.

  Betalen voor daar waar het kind schuldig aan is en wat bewijsbaar is, tot ongeveer 14, en dan moet ie het zelf doen.

  Mits er geen schuld bij het kind ligt, dan maken we er een zaak van.

  Groetjes,

  Alkien.

 • Alkien

  Ook (staat niet in dit stuk) gaan er stemmen op binnen het CDA om de strafrechtsgrens van jongeren (nu 12 jaar) te verlagen naar 10 jaar.

  Aldus Hyper.

  Dit is wel helemaal van de gekke. Nu mag een kind pas zijn/ haar woordje doen bij de rechter als het 12 is. In principe verlagen ze dus die grens ook.

  Kom je nu met kinderen onder de 12 jaar bij de rechter om hen te laten praten na een scheiding, heb je vrijwel geen kans dat je kind gehoord wordt.

  Als ze dit soort stomme acties gaan doen en kinderen al vanaf 10 jaar binnen het strafrecht te halen dan ga ik daar voor op de bres om ook bij scheiding die grens te verlagen.

  Zijn ze nou helemaal van de bekende pot gerukt. Een kind van 10 jaar, zo'n kind in de bak, en we zijn net met moeite de onschuldigen kids eruit proberen te krijgen. Hoeveel gaan er dan weer in zonder dat ze ook maar iets op hun conto hebben.

  Nederland is echt ziek, en de kinderen worden al vanaf hun geboorte kapot gemaakt door alle regeltjes, dossiertjes en allerlei andere bemoeizuchtorganisaties die het niet laten kunnen zichzelf maar van werk te blijven voorzien.

  Groetjes,

  Alkien.

 • Hyperactief

  Een opvoedcursus? Hm…..en wat als je twee kinderen hebt die het prima doen, maar eentje niet? Aldus: Sandy.

  Hoi Sandy, precies daar heb je een goed punt, het gevaar dreigt dat jeugdinstanties een heel gezin stuk schrijven, iets wat nu al vaker gebeurd, zeker als ze het aan de opvoedingssituatie verwijten wat op momentopnames gebaseerd is, heel gevaarlijk… In mijn situatie gold dat niet, mijn andere zoon ging prima, ze zagen dat er niets aan de opvoeding mankeerde, maar toch flikten ze het wel toen hij echt met de politie in aanvaring kwam om het in die richting te gaan gooien, ze kunnen ook niet anders, daar de jeugdbeschermingswet zo krom in elkaar steekt en allang achterhaald is. In mijn geval twee kinderen in dezelfde opvoeding maar met een totaal ander temperament. Zelfs bij ééneiïge tweelingen die genetisch vrijwel hetzelfde in elkaar zitten spreek je over twee aparte individuen met ieder vaak andere keuze's…

  Ik heb deze discussie overduidelijk ergens anders gehad, en ik vind het een belachelijk plan. Laten we wel zijn, instellingen worden jongeren ook niet beter. Glen Mills, sja….laat Baal Ellende er een keer meelopen, de kans dat hij verrot gescholden wordt is daar minder dan in Harreveld. Ik heb genoeg van BLATENDE politici, die nergens verstand van hebben. Vandeweek was Meneer in Australie, leuk, naar alle oudjes die ooit verhuisd zijn. NOU EN???? DAT WILDE DIE MENSEN ZELF!!!Voor dat snoepreisje wordt ook zuurbetaald belastinggeld gebruikt he?? Hadden ze ook wat anders voor kunnen doen (want de hoteletjes die meneer ellende bezoekt zijn echt niet goedkoop hoor) Aldus: Sandy.

  Ik vraag me af hoe kinderen straks psychisch uit Glen Mills en uit Den Engh komen, als daar al onderzoek naar gedaan is…

  HALT EN STOP?????? hahahahahahahahaaaa

  Leerstraffen, krijgen ze stellingen>> mag je een fiets stelen?? Antwoord>> neeheee, dat mag niet. Goedzo jongen, je hebt HALT met goed gevolg doorlopen…..DENKT DE WERELD DAT DIE KINDEREN BUITEN CRIMINEEL OOK ACHTERLIJK ZIJN?????? Die weten precies wat ze wel en niet moeten zeggen. Weten zelf wat te zeggen om jou als werker om de vinger te winden. Aldus: Sandy.

  Ik denk dat je hier ook een goed punt heb Sandy, het Halt systeem is te soft, want net wat je zegt weten jeugdigen die de fout ingegaan zijn precies hoe ze dingen moeten zeggen, maar het anders doen schrikt niet af, daar men binnen die groepen van mond op mond reclame precies weet wat ze te wachten staat, en de pakkans is ook al niet erg groot in dit land… Aan het begin van de keten wat meer lik op stuk, zou niet verkeerd zijn, en ouders ook helpen in de sturing ervan.

  Ik zou best eens met politiek aan de gang willen. Nog een goed idee Hyper???

  Blegh, word doodmoe, en misselijk van mensen met hun drie delige pak, en lieve kindjes. Aldus: Sandy.

  Ik heb al heel wat politieke ervaring hiermee Sandy, maar deze figuren die er nu zitten luisteren niet, wie weet dat het volgend jaar beter wordt, roep zoveel mogelijk mensen in je omgeving op om toch maar vooral te gaan stemmen, als ze thuis blijven zitten we nog langer met deze ellende opgezadeld, want dan kunnen ze de buit van de niet stemmers verdelen, en dat moet voorkomen worden…..:( Groetjes v Hyperactief

 • Sandy

  Ik sta achte je Alkien, dit is bezopen, walgelijk……ik word hier ipsig van……er moet wat gebeuren, om te beginnen een andere partij, want waar deze lui mee aankomen. Een kind van tien………wat willen ze nu dan, allemaal jongeren zonder geweten, met gevangenistaaltje en trainingspak???

  Oef ik word er echt boos van, ga nu even achter mijn pc vandaan, thee drinken…..even naar buiten, ik ben echt boos!

  San

 • Alkien

  Hoi Sandy, ook ik zat me kwaad te maken. Maar mocht het echt zo ver komen dan pak ik alles wat ik heb bijmekaar aan zooi en dump het daar op de stoep. En dan heb ik het over alles wat een moeilijk kind kan overkomen. Nu gaat het hier natuurlijk niet alleen over de moeilijksten, maar stel, straks zijn ze het 10 jaar ook weer zat, moet ik dan mijn ventje van nu 7 jaar ook al gaan beschermen omdat hij anders is dan anderen, zo'n rotdossier heeft van de mensen die nu ook weer deze uitvinding zitten te doen, om ervoor te zorgen dat hij als hij buiten is maar niet perongeluk in de buurt is van een paar apen die het nodig vinden autoruiten kapot te maken waardoor mijn kind in de problemen komt ???

  Sta je daar straks met je 10 jarige koter die zich van de prins geen kwaad is.

  Nee, ik sta dan netjes in Den Haag. Want als ze het nu al willen verlagen naar 10, wat is dan weer de volgende stap.

  Bah !!!

  Groet,

  Alkien.

 • Hyperactief

  Ik ben het met je eens Sandy, die 14 jaar vind ik een goede basis voor eigen verantwoording. Je wordt toch ook niet gestraft voor iets wat je buurman doet. Ikzelf was geen sleutelkind, en kreeg alle basisbehoeften die een kind nodig heeft, als mijn vader in zijn leven één bon gehad heb omdat zijn achterlicht stuk was, dan was het bij wijze van spreke veel en daarmee had je dan gelijk al zijn politiecontacten 0,0 dus !!! Ik heb geen rot jeugd gehad, mijn ouders waren er voor me als ik ze nodig had, mijn ouders waren/ zijn tegen crimineel gedrag. En toch ben ik in mijn pubertijd flink ontspoord geweest, was dat hun schuld ???

  NEE, ik maakte verkeerde keuze's waar mijn ouders zich terecht voor schaamde. Hadden hun daarvoor beboet c.q. gestraft moeten worden ??? NEE, ze waren al genoeg gestraft dat ik hun ten schande maakte destijds !!! Dus waar hebben die wereldvreemden het in de politiek over, ik en de “randgroep” waar ik mee omging daar liepen er nog meer zoals ik in, hun ouders dachten allemaal dat het voorbeeld kinderen waren, totdat dat ene telefoontje van de politie kwam…. Het is JOU keuze, en niet die van je ouders, als er één straf verdient dan ben je dat zelf, ik moest ook alle schade zelf verdienen en daarvan betalen wat overigens geen probleem was daar ik al vroeg werkte, en toch had het pas effect toen de rechter mij veroordeelde tot een hoge geldboete, en een maand gevangenisstraf als voorwaardelijke straf met de maximale proeftijd oplegde, ik was toen 19 en had de baan van mijn leven destijds die ik niet kwijtwilde…. Wat voor kansen hebben die jongeren nu :?:?:? Psychisch gezien worden ouders straks de s.h.i.t in geholpen voor zaken waar ze absoluut geen vat op hebben. Groetjes v Hyperactief